وبلاگی برای بازی وارکرافت و Garena
این سایت برای پیشرفت هموطنان عزیزمان در بازی های انلاین و همیشه این سایت در حال بروز مطالبش است.
دانلود همه ی پچ های وارکرافت
اینم لینک دانلود پچ ها به صورت مستقیم + تاریخی که پچ مورد نظر صادر شده است                              

فقط روی پچ مورد نظری که میخواین دانلود کنید از لینک های English استفاده کنید.

 


Tuesday, January 23, 2007 1:44 AM 2835616 War3TFT_120e_121a_Castellano.exe
Tuesday, January 23, 2007 1:45 AM 2842175 War3TFT_120e_121a_Cesky.exe
Tuesday, January 23, 2007 1:45 AM 2824172 War3TFT_120e_121a_Chinese_Simp.exe
Tuesday, January 23, 2007 1:45 AM 2829380 War3TFT_120e_121a_Chinese_Trad.exe
Tuesday, January 23, 2007 1:45 AM 2841384 War3TFT_120e_121a_Deutsch.exe
Tuesday, January 23, 2007 1:46 AM 2660341 War3TFT_120e_121a_English.exe
Tuesday, January 23, 2007 1:43 AM 2836317 War3TFT_120e_121a_Francais.exe
Tuesday, January 23, 2007 1:43 AM 2839477 War3TFT_120e_121a_Italiano.exe
Tuesday, January 23, 2007 1:43 AM 2856302 War3TFT_120e_121a_Japanese.exe
Tuesday, January 23, 2007 1:44 AM 2832890 War3TFT_120e_121a_Korean.exe
Tuesday, January 23, 2007 1:44 AM 2836534 War3TFT_120e_121a_Polski.exe
Tuesday, January 23, 2007 1:44 AM 2853701 War3TFT_120e_121a_Russian.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:26 PM 958371 War3TFT_121a_121b_Castellano.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:26 PM 962473 War3TFT_121a_121b_Cesky.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:27 PM 947937 War3TFT_121a_121b_Chinese_Simp.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:27 PM 950529 War3TFT_121a_121b_Chinese_Trad.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:26 PM 963421 War3TFT_121a_121b_Deutsch.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:26 PM 809769 War3TFT_121a_121b_English.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:26 PM 957709 War3TFT_121a_121b_Francais.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:26 PM 960438 War3TFT_121a_121b_Italiano.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:26 PM 972882 War3TFT_121a_121b_Japanese.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:26 PM 953545 War3TFT_121a_121b_Korean.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:26 PM 957223 War3TFT_121a_121b_Polski.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:26 PM 971715 War3TFT_121a_121b_Russian.exe
Tuesday, January 23, 2007 1:03 AM 60557952 War3TFT_121a_Castellano.exe
Tuesday, January 23, 2007 1:28 AM 63163599 War3TFT_121a_Cesky.exe
Tuesday, January 23, 2007 1:42 AM 53690720 War3TFT_121a_Chinese_Simp.exe
Tuesday, January 23, 2007 12:30 AM 53717831 War3TFT_121a_Chinese_Trad.exe
Tuesday, January 23, 2007 12:32 AM 60578470 War3TFT_121a_Deutsch.exe
Tuesday, January 23, 2007 12:34 AM 53026744 War3TFT_121a_English.exe
Tuesday, January 23, 2007 12:36 AM 61602243 War3TFT_121a_Francais.exe
Tuesday, January 23, 2007 12:37 AM 61037357 War3TFT_121a_Italiano.exe
Tuesday, January 23, 2007 12:39 AM 53789271 War3TFT_121a_Japanese.exe
Tuesday, January 23, 2007 12:41 AM 53741697 War3TFT_121a_Korean.exe
Tuesday, January 23, 2007 12:43 AM 71287773 War3TFT_121a_Polski.exe
Tuesday, January 23, 2007 12:49 AM 64533801 War3TFT_121a_Russian.exe
Friday, July 04, 2008 12:48 AM 8074597 War3TFT_121b_122a_Castellano.exe
Friday, July 04, 2008 12:48 AM 8079400 War3TFT_121b_122a_Cesky.exe
Friday, July 04, 2008 12:49 AM 8065223 War3TFT_121b_122a_Chinese_Simp.exe
Friday, July 04, 2008 12:49 AM 8068080 War3TFT_121b_122a_Chinese_Trad.exe
Friday, July 04, 2008 12:49 AM 8079186 War3TFT_121b_122a_Deutsch.exe
Friday, July 04, 2008 12:49 AM 7916556 War3TFT_121b_122a_English.exe
Friday, July 04, 2008 12:49 AM 8073792 War3TFT_121b_122a_Francais.exe
Friday, July 04, 2008 12:49 AM 8077986 War3TFT_121b_122a_Italiano.exe
Friday, July 04, 2008 12:47 AM 8094844 War3TFT_121b_122a_Japanese.exe
Friday, July 04, 2008 12:48 AM 8069957 War3TFT_121b_122a_Korean.exe
Friday, July 04, 2008 12:48 AM 8074349 War3TFT_121b_122a_Polski.exe
Friday, July 04, 2008 12:48 AM 8090209 War3TFT_121b_122a_Russian.exe
Wednesday, August 27, 2008 8:40 PM 8069509 War3TFT_121b_122a_Taiwanese.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:56 PM 59521470 War3TFT_121b_Castellano.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:32 PM 62126798 War3TFT_121b_Cesky.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:24 PM 52654012 War3TFT_121b_Chinese_Simp.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:26 PM 52680358 War3TFT_121b_Chinese_Trad.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:41 PM 59542682 War3TFT_121b_Deutsch.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:52 PM 51996077 War3TFT_121b_English.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:58 PM 60566060 War3TFT_121b_Francais.exe
Wednesday, February 06, 2008 11:59 PM 60000258 War3TFT_121b_Italiano.exe
Thursday, February 07, 2008 12:01 AM 52746170 War3TFT_121b_Japanese.exe
Thursday, February 07, 2008 12:07 AM 52704981 War3TFT_121b_Korean.exe
Thursday, February 07, 2008 12:14 AM 70250721 War3TFT_121b_Polski.exe
Thursday, February 07, 2008 12:21 AM 63497026 War3TFT_121b_Russian.exe
Friday, March 20, 2009 1:44 AM 1916942 War3TFT_122a_123a_Castellano.exe
Friday, March 20, 2009 1:39 AM 1922420 War3TFT_122a_123a_Cesky.exe
Friday, March 20, 2009 2:39 AM 1908160 War3TFT_122a_123a_Chinese_Simp.exe
Friday, March 20, 2009 2:40 AM 1910583 War3TFT_122a_123a_Chinese_Trad.exe
Friday, March 20, 2009 1:41 AM 1921404 War3TFT_122a_123a_Deutsch.exe
Friday, March 20, 2009 1:42 AM 1761767 War3TFT_122a_123a_English.exe
Friday, March 20, 2009 1:45 AM 1916141 War3TFT_122a_123a_Francais.exe
Friday, March 20, 2009 1:47 AM 1920240 War3TFT_122a_123a_Italiano.exe
Friday, March 20, 2009 1:48 AM 1936782 War3TFT_122a_123a_Japanese.exe
Friday, March 20, 2009 2:35 AM 1912828 War3TFT_122a_123a_Korean.exe
Friday, March 20, 2009 2:36 AM 1916577 War3TFT_122a_123a_Polski.exe
Friday, March 20, 2009 2:38 AM 1932216 War3TFT_122a_123a_Russian.exe
Friday, July 04, 2008 1:59 AM 66161774 War3TFT_122a_Castellano.exe
Friday, July 04, 2008 2:02 AM 68766690 War3TFT_122a_Cesky.exe
Tuesday, July 08, 2008 7:03 PM 59294834 War3TFT_122a_Chinese_Simp.exe
Tuesday, July 08, 2008 7:05 PM 59321468 War3TFT_122a_Chinese_Trad.exe
Friday, July 04, 2008 2:04 AM 66182829 War3TFT_122a_Deutsch.exe
Friday, July 04, 2008 2:05 AM 58635007 War3TFT_122a_English.exe
Friday, July 04, 2008 2:08 AM 67205807 War3TFT_122a_Francais.exe
Friday, July 04, 2008 2:09 AM 66640587 War3TFT_122a_Italiano.exe
Friday, July 04, 2008 2:11 AM 59386564 War3TFT_122a_Japanese.exe
Friday, July 04, 2008 2:12 AM 59344844 War3TFT_122a_Korean.exe
Friday, July 04, 2008 1:53 AM 76891667 War3TFT_122a_Polski.exe
Tuesday, July 08, 2008 7:01 PM 70137958 War3TFT_122a_Russian.exe
Wednesday, August 27, 2008 8:43 PM 59322897 War3TFT_122a_Taiwanese.exe
Wednesday, August 05, 2009 12:17 AM 1436678 War3TFT_123a_124a_Castellano.exe
Wednesday, August 05, 2009 12:12 AM 1441982 War3TFT_123a_124a_Cesky.exe
Wednesday, August 05, 2009 12:27 AM 1427553 War3TFT_123a_124a_Chinese_Simp.exe
Wednesday, August 05, 2009 12:29 AM 1430344 War3TFT_123a_124a_Chinese_Trad.exe
Wednesday, August 05, 2009 12:14 AM 1441727 War3TFT_123a_124a_Deutsch.exe
Wednesday, August 05, 2009 12:15 AM 1281527 War3TFT_123a_124a_English.exe
Wednesday, August 05, 2009 12:18 AM 1436593 War3TFT_123a_124a_Francais.exe
Wednesday, August 05, 2009 12:20 AM 1440371 War3TFT_123a_124a_Italiano.exe
Wednesday, August 05, 2009 12:21 AM 1457096 War3TFT_123a_124a_Japanese.exe
Wednesday, August 05, 2009 12:23 AM 1437889 War3TFT_123a_124a_Korean.exe
Wednesday, August 05, 2009 12:24 AM 1436102 War3TFT_123a_124a_Polski.exe
Wednesday, August 05, 2009 12:26 AM 1450863 War3TFT_123a_124a_Russian.exe
Friday, March 20, 2009 4:32 AM 66260906 War3TFT_123a_Castellano.exe
Friday, March 20, 2009 3:21 AM 68866200 War3TFT_123a_Cesky.exe
Friday, March 20, 2009 7:35 AM 59394095 War3TFT_123a_Chinese_Simp.exe
Friday, March 20, 2009 2:27 AM 59420726 War3TFT_123a_Chinese_Trad.exe
Friday, March 20, 2009 3:58 AM 66281928 War3TFT_123a_Deutsch.exe
Friday, March 20, 2009 4:15 AM 58733897 War3TFT_123a_English.exe
Friday, March 20, 2009 4:53 AM 67305063 War3TFT_123a_Francais.exe
Friday, March 20, 2009 5:04 AM 66739594 War3TFT_123a_Italiano.exe
Friday, March 20, 2009 5:17 AM 59486138 War3TFT_123a_Japanese.exe
Friday, March 20, 2009 5:40 AM 59444116 War3TFT_123a_Korean.exe
Friday, March 20, 2009 6:24 AM 76990971 War3TFT_123a_Polski.exe
Friday, March 20, 2009 7:07 AM 70236954 War3TFT_123a_Russian.exe
Tuesday, August 25, 2009 11:42 PM 945076 War3TFT_124a_124b_Castellano.exe
Tuesday, August 25, 2009 11:43 PM 950167 War3TFT_124a_124b_Cesky.exe
Tuesday, August 25, 2009 11:44 PM 935487 War3TFT_124a_124b_Chinese_Simp.exe
Tuesday, August 25, 2009 11:44 PM 937646 War3TFT_124a_124b_Chinese_Trad.exe
Tuesday, August 25, 2009 11:45 PM 952783 War3TFT_124a_124b_Deutsch.exe
Tuesday, August 25, 2009 11:45 PM 790637 War3TFT_124a_124b_English.exe
Tuesday, August 25, 2009 11:46 PM 945107 War3TFT_124a_124b_Francais.exe
Tuesday, August 25, 2009 11:47 PM 948271 War3TFT_124a_124b_Italiano.exe
Tuesday, August 25, 2009 11:48 PM 965258 War3TFT_124a_124b_Japanese.exe
Tuesday, August 25, 2009 11:48 PM 942677 War3TFT_124a_124b_Korean.exe
Tuesday, August 25, 2009 11:49 PM 944371 War3TFT_124a_124b_Polski.exe
Tuesday, August 25, 2009 11:50 PM 959948 War3TFT_124a_124b_Russian.exe
Wednesday, August 05, 2009 2:30 AM 66305439 War3TFT_124a_Castellano.exe
Wednesday, August 05, 2009 1:11 AM 68910776 War3TFT_124a_Cesky.exe
Wednesday, August 05, 2009 7:07 AM 59438469 War3TFT_124a_Chinese_Simp.exe
Wednesday, August 05, 2009 12:11 AM 59465070 War3TFT_124a_Chinese_Trad.exe
Wednesday, August 05, 2009 1:33 AM 66327082 War3TFT_124a_Deutsch.exe
Wednesday, August 05, 2009 1:54 AM 58778242 War3TFT_124a_English.exe
Wednesday, August 05, 2009 3:13 AM 67350385 War3TFT_124a_Francais.exe
Wednesday, August 05, 2009 3:49 AM 66784239 War3TFT_124a_Italiano.exe
Wednesday, August 05, 2009 4:23 AM 59530962 War3TFT_124a_Japanese.exe
Wednesday, August 05, 2009 5:03 AM 59488367 War3TFT_124a_Korean.exe
Wednesday, August 05, 2009 5:58 AM 77035283 War3TFT_124a_Polski.exe
Wednesday, August 05, 2009 6:38 AM 70281767 War3TFT_124a_Russian.exe
Sunday, December 06, 2009 5:42 AM 910653 War3TFT_124b_124c_Castellano.exe
Sunday, December 06, 2009 5:42 AM 916054 War3TFT_124b_124c_Cesky.exe
Sunday, December 06, 2009 5:42 AM 900758 War3TFT_124b_124c_Chinese_Simp.exe
Sunday, December 06, 2009 5:42 AM 902813 War3TFT_124b_124c_Chinese_Trad.exe
Sunday, December 06, 2009 5:42 AM 915396 War3TFT_124b_124c_Deutsch.exe
Sunday, December 06, 2009 5:42 AM 755122 War3TFT_124b_124c_English.exe
Sunday, December 06, 2009 1:37 AM 909611 War3TFT_124b_124c_Francais.exe
Sunday, December 06, 2009 1:39 AM 913902 War3TFT_124b_124c_Italiano.exe
Sunday, December 06, 2009 1:40 AM 930168 War3TFT_124b_124c_Japanese.exe
Sunday, December 06, 2009 1:41 AM 905884 War3TFT_124b_124c_Korean.exe
Sunday, December 06, 2009 1:42 AM 910138 War3TFT_124b_124c_Polski.exe
Sunday, December 06, 2009 1:43 AM 924717 War3TFT_124b_124c_Russian.exe
Wednesday, August 26, 2009 6:45 PM 66303061 War3TFT_124b_Castellano.exe
Wednesday, August 26, 2009 12:27 AM 68908503 War3TFT_124b_Cesky.exe
Wednesday, August 26, 2009 6:17 PM 59434584 War3TFT_124b_Chinese_Simp.exe
Wednesday, August 26, 2009 6:29 PM 59461149 War3TFT_124b_Chinese_Trad.exe
Tuesday, August 25, 2009 11:42 PM 66324699 War3TFT_124b_Deutsch.exe
Wednesday, August 26, 2009 7:13 PM 58775382 War3TFT_124b_English.exe
Wednesday, August 26, 2009 6:42 PM 67348211 War3TFT_124b_Francais.exe
Wednesday, August 26, 2009 3:27 AM 66781914 War3TFT_124b_Italiano.exe
Wednesday, August 26, 2009 3:34 AM 59528058 War3TFT_124b_Japanese.exe
Wednesday, August 26, 2009 3:44 AM 59485454 War3TFT_124b_Korean.exe
Thursday, January 21, 2010 4:54 PM 826025 War3TFT_124c_124d_Castellano.exe
Thursday, January 21, 2010 4:54 PM 831353 War3TFT_124c_124d_Cesky.exe
Thursday, January 21, 2010 4:54 PM 816951 War3TFT_124c_124d_Chinese_Simp.exe
Thursday, January 21, 2010 4:54 PM 818624 War3TFT_124c_124d_Chinese_Trad.exe
Thursday, January 21, 2010 4:55 PM 831477 War3TFT_124c_124d_Deutsch.exe
Thursday, January 21, 2010 4:55 PM 670596 War3TFT_124c_124d_English.exe
Thursday, January 21, 2010 4:55 PM 826322 War3TFT_124c_124d_Francais.exe
Thursday, January 21, 2010 4:55 PM 829928 War3TFT_124c_124d_Italiano.exe
Thursday, January 21, 2010 4:55 PM 845898 War3TFT_124c_124d_Japanese.exe
Thursday, January 21, 2010 4:55 PM 822038 War3TFT_124c_124d_Korean.exe
Thursday, January 21, 2010 4:55 PM 825735 War3TFT_124c_124d_Polski.exe
Thursday, January 21, 2010 4:55 PM 840676 War3TFT_124c_124d_Russian.exe
Sunday, December 06, 2009 2:39 AM 66306034 War3TFT_124c_Castellano.exe
Sunday, December 06, 2009 3:37 AM 68911068 War3TFT_124c_Cesky.exe
Sunday, December 06, 2009 4:17 AM 59438356 War3TFT_124c_Chinese_Simp.exe
Sunday, December 06, 2009 4:41 AM 59465001 War3TFT_124c_Chinese_Trad.exe
Sunday, December 06, 2009 5:04 AM 66327394 War3TFT_124c_Deutsch.exe
Sunday, December 06, 2009 5:14 AM 58778647 War3TFT_124c_English.exe
Sunday, December 06, 2009 5:19 AM 67350310 War3TFT_124c_Francais.exe
Sunday, December 06, 2009 5:26 AM 66784688 War3TFT_124c_Italiano.exe
Sunday, December 06, 2009 5:31 AM 59531050 War3TFT_124c_Japanese.exe
Sunday, December 06, 2009 5:36 AM 59488459 War3TFT_124c_Korean.exe
Sunday, December 06, 2009 5:39 AM 77035859 War3TFT_124c_Polski.exe
Sunday, December 06, 2009 5:42 AM 70282451 War3TFT_124c_Russian.exe
Saturday, March 13, 2010 1:50 AM 857026 War3TFT_124d_124e_Castellano.exe
Saturday, March 13, 2010 1:49 AM 862105 War3TFT_124d_124e_Cesky.exe
Saturday, March 13, 2010 1:50 AM 848105 War3TFT_124d_124e_Chinese_Simp.exe
Saturday, March 13, 2010 1:50 AM 850421 War3TFT_124d_124e_Chinese_Trad.exe
Saturday, March 13, 2010 1:49 AM 862335 War3TFT_124d_124e_Deutsch.exe
Saturday, March 13, 2010 1:49 AM 845713 War3TFT_124d_124e_English.exe
Saturday, March 13, 2010 1:50 AM 856551 War3TFT_124d_124e_Francais.exe
Saturday, March 13, 2010 1:50 AM 860451 War3TFT_124d_124e_Italiano.exe
Saturday, March 13, 2010 1:50 AM 877279 War3TFT_124d_124e_Japanese.exe
Saturday, March 13, 2010 1:50 AM 853040 War3TFT_124d_124e_Korean.exe
Saturday, March 13, 2010 1:50 AM 856873 War3TFT_124d_124e_Polski.exe
Saturday, March 13, 2010 1:50 AM 872165 War3TFT_124d_124e_Russian.exe
Thursday, January 21, 2010 5:00 PM 66304028 War3TFT_124d_Castellano.exe
Thursday, January 21, 2010 5:00 PM 68909004 War3TFT_124d_Cesky.exe
Thursday, January 21, 2010 5:03 PM 59436733 War3TFT_124d_Chinese_Simp.exe
Thursday, January 21, 2010 5:03 PM 59462871 War3TFT_124d_Chinese_Trad.exe
Thursday, January 21, 2010 5:08 PM 66325435 War3TFT_124d_Deutsch.exe
Thursday, January 21, 2010 5:06 PM 58776722 War3TFT_124d_English.exe
Thursday, January 21, 2010 5:10 PM 67348338 War3TFT_124d_Francais.exe
Thursday, January 21, 2010 5:13 PM 66782669 War3TFT_124d_Italiano.exe
Thursday, January 21, 2010 5:15 PM 59529028 War3TFT_124d_Japanese.exe
Thursday, January 21, 2010 5:17 PM 59486523 War3TFT_124d_Korean.exe
Thursday, January 21, 2010 5:24 PM 77034143 War3TFT_124d_Polski.exe
Thursday, January 21, 2010 5:26 PM 70280669 War3TFT_124d_Russian.exe
Saturday, March 13, 2010 2:06 AM 66307281 War3TFT_124e_Castellano.exe
Saturday, March 13, 2010 1:58 AM 68912483 War3TFT_124e_Cesky.exe
Saturday, March 13, 2010 1:49 AM 59440453 War3TFT_124e_Chinese_Simp.exe
Saturday, March 13, 2010 1:50 AM 59466713 War3TFT_124e_Chinese_Trad.exe
Saturday, March 13, 2010 1:59 AM 66329085 War3TFT_124e_Deutsch.exe
Saturday, March 13, 2010 2:05 AM 58782409 War3TFT_124e_English.exe
Saturday, March 13, 2010 2:13 AM 67351685 War3TFT_124e_Francais.exe
Saturday, March 13, 2010 2:12 AM 66786088 War3TFT_124e_Italiano.exe
Saturday, March 13, 2010 2:18 AM 59532479 War3TFT_124e_Japanese.exe
Saturday, March 13, 2010 2:19 AM 59490144 War3TFT_124e_Korean.exe
Saturday, March 13, 2010 2:26 AM 77037396 War3TFT_124e_Polski.exe
Saturday, March 13, 2010 2:26 AM 70284261 War3TFT_124e_Russian.exe

لينك | نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۲۳ساعت 10:5 توسط مسلم|
blogers